Vizija

Naša VIZIJA je:

- stvoriti stalnu prednost na tržištu obezbjeđujući našim kupcima konstantan kvalitet proizvoda pa najvišim standardima,

- graditi uspješnu i sigurnu poslovnu budućnost za nas i sve one koji rade i sarađuju sa nama,

- unapređenje cjelokupnog procesa reciklaže i ostalih "povratnih" komponenti.

Milkus d.o.o.

NAŠI PARTNERI