Misija

Naša MISIJA je:

  • da nastojimo da uvećamo i sačuvamo broj kupaca koji će znati da cijene našu usmjerenost ka kvalitetu usluga i proizvoda, kao i da prepoznaju naš pristup poslovanju na principima dodatne vrijednosti,
  • da nastojimo da svojim kupcima omogućimo proizvode najvišeg kvaliteta po najpovoljnijim uslovima,
  • održavanje čistog i zdravog okruženja u našem regionu kroz unapređenje načina prikupljanja i reciklaže otpada, ne samo metalnog nego i drugih vrsta otpada.

Milkus d.o.o.

NAŠI PARTNERI